Alliansens svåra dilemma

Hallands Nyheter skriver om bensinskatten och alliansens förslag att införa en ny bilskatt. Tidningen skriver att ”det är naturligtvis inte försäkringsbolagen i sig själva som kommer att stå för de kostnader de borgerliga partierna nu vill lasta över utan alla bilister. Med tanke på den känslighet partierna regelmässigt visar mot just denna grupp, inte minst kd när det gäller bensinskatten och centern när det gäller reseavdragen, är frågan om alliansen orkar stå pall för en sådan debatt.”

Läs Hallands Nyheters ledare den 4 oktober