Fel budskap från regeringen och alliansen

Regeringen utlovar nu höjda reseavdrag från 17 till 18 kronor per mil eftersom bensinpriset stigit så kraftigt. Med samma motiv förespråkar samarbetspartierna ett särskilt glesbygdsavdrag.

– Höjda reseavdrag eller glesbygdsavdrag är dåliga förslag eftersom de knappast hjälper alla dem som tar bilen till dagis eller bor i glesbygd och helt enkelt inte får vardagen att gå ihop utan bil, säger Lennart Bengtsson, initiativtagare till Bensinskatteupproret.

Alliansen har i ett första dokument ställt sig i bakom det dåliga förslaget från moderaterna att staten ska beskatta trafikförsäkringen med nio miljarder varje år. För många bilister motsvarar det bensinskattehöjningar på flera kronor. För familjer som måste ha flera bilar är skatteförslaget en katastrof.

– Både regeringen och alliansen har fel bilpolitik. Lyssna på 316412 svenska bilisters önskemål istället. Budskapet som vinner valet 2006 är sänkt bensinskatt, säger Kenneth Winsborg, talesman för Bensinskatteupproret.