EU kräver sänkta oljepriser

För att försöka förhindra att enskilda EU-länder faller till föga för konsumenternas protester och går med på sänkningar av bensinskatten enades EUs finansministrar som träffats i Mabnchester den 10 september om att ställa en lång rad krav på de oljeproducerande länderna för att den vägen åstadkomma en sänkning av oljepriset.

Läs och lyssna på inslaget i SR Ekot den 10 september