”Det lär bli en liten folkstorm”

Socialdemokraterna från Jämtland kommer att slåss för differentierad bensinskatt på partikongressen i oktober, skriver Länstidningen Östersund.

Läs artikel i Länstidningen Östersund den 8 spetember.