Bensinprotest

Nu finns namnlistor för ett s k bensinskatteuppror där vi alla kan skriva på. Listan skickas vidare till Pär Nuder. För närvarande har cirka 420.000 personer protesterat, skriver Bojan Danielsson, Vimmerby i en insändare i Vimmerby Tidning.

Läs insändaren i Vimmerby Tidning den 22 september.