Wiklund vill sänka bensinskatten

Jan Wiklund från Mora är ombud från Dalarna på den moderata partistämman som startar på torsdag i Örebro. Jan Wiklund att driva frågan om sänkt bensinskatt, skriver Mora Tidningen.

Läs artikel i Mora Tidning 22 augusti