”Persson, du sänker fel skatt”

Aftonbladets läsare uppmanar Göran Persson att sänka bensinskatten i stället. Och Persson verkar inte helt främmande för att öka skatteavdraget för bilpendlare.
-Man måste komma ihåg att för många är bilen det enda alternativet att ta sig till jobbet. Och om bensinkostnaderna stiger radikalt är det inte uteslutet att vi gör något, säger Göran Persson till Aftonbladet.

Läs artikeln i Aftonbladet den 17 augusti