Jan Lindström: Sänk bensinskatten!

Har ni lagt märke till, sade statsminister Göran Persson för en vecka sedan, att ingen nu ropar på sänkt bensinskatt? Då hade Bensinupproret samlat över 200 000 namn på sina protestlistor, 200 000 som ropade i högan sky på sänkt bensinskatt. Detta hade statsministern icke lagt märke till, skriver Jan Lindström i Expressens ledare.

Läs Expressens ledare den 23 augusti