Bensinskatten är en miljöskatt

Bensinskatten kan inte sänkas och höjas med korta internvall p.g.a. tillfälliga ändringar av marknadspriset på bensin. Det är inte seriös skattepolitik, säger Karin Pilsäter, folkpartiet, i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från folkpartiet den 23 augusti