Ny skatt kan bli ett dråpslag för inlandet

Regeringen planerar för en grön skatt som ska gynna miljövänliga transporter. Många befarar att det kan bli ett dråslag för Norrlands inland eftersom det inte finns några alternativ till lastbilstransporter i inlandet, skriver Länstidningen Östersund. Tidningen har bl a intervjuat Svegs Sågs VD, Stefan Graaf som menar att hans företag hade inte funnits kvar med nya ökade transportkostnader.

Läs mer i Länstidningen Östersund den 23 juli