Med val(s)eger i tankarna?

På Svenska Dagbladets ledarblogg skriver PJ Anders Linder att den orimliga beskattningen av bensin kan utvecklas till en belastning för (s) i valrörelsen om oppositionen ser till att det blir så.

Läs PJ Anders Linders kommentar