Bensinen allt för dyr – nu får det vara nog

Man kan inte lösa miljöproblemen genom att straffbeskatta människor så till den milda grad som s-regeringen gör, skriver Erling Wälivaara som är riksdagsledamot för kristdemokraterna från Luleå. Debattartikeln är publicerad i Norrländska Socialdemokraten den 14 juli.

Läs debattartikel i NSD 14 juli