att ha bil

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör PJ Anders Linder skriver den 19 juni uner rubriken ”Värna den fria rörligheten” om bensinskatteupproret. Linder tar upp flera av argument för lägre bensinskatt och visar med egna exempel ur vardagen hur många svenskar som är beroende av bilen för att klara sin vardag.

Läs SvDs ledare 19 juni