Heligt förbannade före detta väljare – resultatet av kd-utspel

pressmeddelsande 2007-12-03

Heligt förbannade före detta väljare – resultatet av kd-utspel

I dag har kristdemokraterna gjorde ett utspel om att man skrotar vallöftet om sänkt bensinskatt. I stället går man ut med ett praktsvek och deklarerar att man kommer höja både bensin och diselskatten. Utspelet är propagandistiskt tajmat med dagens öppning av klimatmötet på Balis lyxhotell.

Kd försöker dölja sveket mot väljarna med miljöargumentet. Men alla fakta som nu förs fram i koldioxiddebatten var kända redan innan valet. Vi vet att Sveriges bilister bara står för delar av en promille av det samlade växthusgasutsläppen. Vi vet att ytterligare satsningar på att minska de Svenska koldioxidutsläppen från privatbilar är bland de dyraste alternativen. Så dyrt att de egentligen är att kasta pengarna i sjön. Att ytterligare minska koldioxidutsläppen från personbilar ligger i storleksordningen 11-12 kr/kg Genomsnittskostnaden för möjliga reduktioner ligger på 2 öre/kg!

Redan nu betalar svenska bilister världens högsta koldioxidskatt. Ökad skatt leder inte till minskad bilkörning -bara till sämre ekonomi för låginkomsttagare som är bilberoende, och de är de allra flesta. Allt detta vet Hägglund/Wijkman. Ändå väljer kd att svika alla dom som röstade in kd i riksdagen på grund av löftet om kraftigt sänkt bensinskatt.

Även kd viker sig nu för hetsen mot privatbilismen. Det är tragiskt att kd driver populistisk politik mot populationen. Majoriteten av svenskarna har genomskådat miljöargumenten. Det är egentligen bara skattepengarna man vill åt -miljön är bara ett kamouflage!

Var man verkligen intresserad av miljön så avskaffade man straffbeskattningen av alla diselbilar. Detta enda enkla beslut hade i ett slag gjort att Sverige hade uppnått de utsläppsminskningar som föreslås av EU och Kyotoprotokollet.

Ville man gå vidare med för miljön viktiga åtgärder hade man omedelbart startat på en kraftig kärnkraftsutbyggnad. Dessa åtgärder föreslås inte, vilket är ytterligare bevis på att det egentligen bara är skattekronorna man vill åt -och att bilismen nu är ett politiskt korrekt utsugningsobjekt.

Den föreslagna kompensationen i form av reseavdrag och behovsprövade avdrag som kd för fram som ”kompensation” löser inte grundproblemen men skapar en förödande ny byråkrati och blir ytterligare ett stort steg in i det totala övervakningssamhället!

Genom detta beslut tar kd ett stort steg bort från sin folklighet. Detta beslut kommer att göra många mycket besvikna och blir troligen den åtgärder som slutligen förpassar kd ur riksdagen.
Göran- nu blir dina väljare inte bara heligt förbannade -utan dessutom f.d.