Plakatpolitik och nya löftesbrott

Den enda effekten av att vi ytterligare höjer världens högsta koldioxidskatt blir att svenska medborgare, svenska företag och på sikt hela Sverige blir fattigare. Stryk planerna på dieselskattehöjning i den kommande klimatproppen. Börja i stället att sänka de svenska bensin & dieselskatterna så att vi kan få en globalt harmoniserad situation.

Läs mer i BLT.