Koldioxidskatten kraftfullt klimatverktyg

Forskning har visat att bensinskatten är det enskilt viktigaste styrmedlet hittills för att minska klimatpåverkan. Om inte europeiska länder hade beskattat bensinen skulle världens koldioxidutsläpp ha varit cirka fem procent högre.

Läs Miljöpartisternas svar på Kenneth Winsborgs insändare här.