Fel väg!

Den långsiktiga omställningen av hela energisektorn kan inte bekostas till största delen av enskilda låginkomsttagare – inte ens av enskilda små länder. Därför måste de skyhöga bränsleskatterna på bensin och diesel sänkas i Sverige för att på sikt uppnå ett harmoniserat och effektivt internationellt system.

Läs mer på Newsdesk.