Pressmeddelande: Bensinskatten bör sänkas i Sverige

Finansminister Borg argumenterar egentligen för sänkt bensin och dieselskatt i Sverige. När finansminister Anders Borg resonerar om klimatfrågan och koloxidutsläppen i en längre DN intervju framträder ett par tankeslingor väldigt tydligt:
* marknaden är effektiv och skall styra utvecklingen.
* vi skall göra åtgärder som är kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt nyttiga,
* vi skall sträva efter stora internationella – globala – lösningar på ett globalt problem och
* vi skall undvika åtgärder som snedvrider konkurrens och motverkar marknadens effektivitet.

När man ställer dessa grundläggande mer principiella mål i relation till fakta om dagens svenska verklighet blir slutsatserna
intressanta. Fakta är nämligen:
* Sverige har redan i dag världens högsta koldioxidbeskattning av fordonsbränsle. För att inte försämra vår konkurrenssituation bör koldioxidskatten harmonieras internationellt, dvs sänkas.
* Sverige har, som EU:s verkligt utpräglade glesbygdsland större behov av transporter än större delen av jordens stater. För att inte negativt påverka vår konkurrenssituation måste vi därför relativt sett sänka våra transportkostnader.
* Minskning av koldioxidutsläpp från fordon är relativt sätt väldigt dyrt i förhållande till kilopriset för reduktioner inom andra
sektorer. Att ytterligare reducera koldioxidutsläpp från just fordon är ett av de allra dyraste och minst kostnadseffektiva
minskningsalternativen.
* Finansdepartementets egna utredare har, med förvåning, tidigare konstaterat att höjda bensin- och diselskatter inte alls påverkar körsträckorna så som man trott enligt sina ekonomiska modeller.

Däremot slår höjda drivmedelspriser väldigt hårt mot låginkomsttagare. En höjning av bensin- och dieselskatten har med andra ord inga som helst positiva effekter på miljön utan genererar bara högre inkomster till staten och större problem för
låginkomsttagare. Slutsatser av Borgs framförda åsikter och de fakta som gäller är att Borg och alliansregeringen bör gå fram med förslag om sänkta bensin- och dieselskatter i Sverige.

100 000-tals svenskar röstade på allianspartierna just på grund av löften om sänkt bensinskatt. Det är dags att infria det löftet nu – argumenten för att göra det har ju Borg redan fört fram, avslutar Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteuppror.se